Muzej Vuka i Dositeja

VD_NM_004 VD_NM_001 VD_NM_005
Stalna postavka /
MUZEJ VUKA I DOSITEJA / Narodni muzej Beograd 2012.
Memorijalni muzej dva vellikana srpske kulturne baštine Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Mali broj
originalnih predmeta i velko jezičko nasleđe opredeljuju za kombinaciju rekreiranja ambijenta iz epohe, stilizovanog
i prerađenog na savremeni način.