BITI RIMLJANIN

Rimski Portret 001IMG_3122 IMG_3189
Izložba / BITI RIMLJANIN / Narodni muzej, Beograd / 2012.

Izložba rimske skulpture sa tla Beograda dovodi naš grad u direktan odnos sa Rimskim carstvom. Izbor barutane, katakombe
u tvrđavi koja je na toj lokaciji još od vremena Kelta, dodatno podržava ideju o autentičnosti dela. Izbor opeke za gradnju
postamenata simulira autentičnost epohe.