Biti Rimljan

Rimski Portret 001IMG_3122 IMG_3189
Razstava / Biti Rimljan / Narodni muzej, Beograd / 2012

Razstava rimske skulpture iz področja Beograda postavi naše mesto v neposreden odnos z Rimskim cesarstvom. Idejo o
avtentičnosti dela dodatno dokazuje izbor smodnišnice in katakombe v trdnjavi, ki se nahaja na tej lokaciji še od časa Keltov.
Izbor opeke za gradnjo postamenta simulira avtentičnost dobe. Sodobna svetila ustvarjajo atmosfero, v kateri se iz mraka
pojavljajo figure iz preteklosti, kar obiskovalca vrne v današnji čas, tako se oblikuje most med rimskim in današnjim
prebivalcem Beograda.