Vizantijske freske iz Vranja

Vizantija

Katalog / Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd / 2002.

Leave a Reply