Umetnost kao otpor

IMG_4635ret
IMG_4689retIMG_4688ret IMG_4668retIMG_4629ret
Izložba /Umetnost kao otpor fašizmu/ Muzej istorije Jugoslavije/ 2015.

Obeležavanje jubileja- sedamdeset godina od pobede nad fašizmom.
Autor izložbe je Dragoljub Kuprešanin, muzejski savetnik MIJ. Izložba prikazuje umetničke radove nastale u vreme Drugog
svetskog rata, inspirisane antifašističkom borbom u Jugoslaviji u kojoj je učestvovao i veliki broj umetnika.

Umetnici su stvarali na samom borbenom položaju, u predahu pokreta jedinica Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije,
na oslobođenoj teritoriji, u koncentracionim logorima, ali i nakon rata. Svojim likovnim delima ostavili su svedočenja o ratnim
strahotama, kroz ekspresionističko-simbolički i realističko-deskriptivni stil, izražavajući svoju viziju rata i naglašavajući
unutrašnje stanje i doživljaj viđenog.