Sluzbeno odelo u srbiji u XIX i XX veku

Sluzbeno01

Katalog / Istorijski muzej Srbije, Galerija SANU / 2001.