Nikola Koka Janković

Koka_SANU_002Koka_SANU_003 Koka_SANU_003Koka_SANU_005
Izložba / NIKOLA KOKA JANKOVIĆ / Galerija srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd / 2010.
Retrospektiva dela savremenog skulptora. Izazov je razuđen i uzan prostor galerije i izbor materijala, 100-nak portreta u
prirodnoj veličini. Bojenim intervencijama na zidu i arhitektonskim izmenama prostora, pogled posmatrača je vođen, u svakom
momentu fokusiran na pojedinačno delo, njegovu skulptoralnu i taktilnu vrednost, čineći izložbu dinamičnom i pitkom.