Katarina Ivanović Zrcaljena podoba

Katarina-mock-up

Katalog / Katarina Ivanović Zrcaljena podoba, Narodni muzej, Beograd / 2011.