Paja Jovanović / Paul Joanowitch

Paja_SANU_002Paja_SANU_003Paja_SANU_005 Paja_SANU_004
Razstava / Paja Jovanovic / Paul Joanowitch / Narodni muzej, Beograd / 2009

Razstava risb in slik je kreativno deljena v tematske sklope, ki niso nujno kronološki. Avtorjeva zgodba se pripoveduje skozi
barve, atmosfero in  klasično prezentacijo dela v galerijski simulaciji muzejske razstave. Morda gre za najbolj klasičen pristop
v dizajnu, s poudarkom na omejeni in konservatorskim pravilom prilagojeni svetlobi, ki osvetljuje vsako posameznikovo
umetniško delo.